pl pl

Firma EKOPLANT je největší český výrobce pachových odpuzovačů zvěře s ověřenou účinností.

EKOPLANT, s.r.o. je výrobní a prodejní společnost, která již více jak dvacet let působí na českém a zahraničním trhu. Do roku 2012 se společnost zabývala uplatněním rostlinných olejů v průmyslu. Od roku 2012 na základě spolupráce s VŠCHT Praha se zaměřila na vývoj, výrobu a prodej pachových odpuzovačů zvěře a na vše, co s tím souvisí, je komplexním dodavatelem pachových ohradníků.

Image

Jsme zpracovateli projektů:

 • Technologické agentury ČR "Biodegradabilní nosič pachového odpuzovače zvěře" 2014-2017.

 • Fondu zábrany škod - projekty 2016, 2017,2018 a 2020.

 • Pilotního projektu ŘSD na D7 2021. 

 • Podílíme se na realizaci Systému evidence pachových ohradníků na úsecích shluků dopravních nehod na silnicích II. a III. třídy ve spolupráci s odbory dopravy krajů ČR 2019.

 • Jsme hlavními dodavateli koncentrátu pachové látky STOP srnčatům pro myslivecké spolky a zemědělce. Díky naší spolupráci jsme pomohli zachránit srnčata z plochy 2800 ha travních porostů určených k senoseči, která by jinak skončila pod žacími lištami.

 • Uvedli jsme do výroby patentovaný biodegradabilní nosič BIO10, který našel zásadní uplatnění při instalaci pachových ohradníků, při záchraně srnčat a ochraně zemědělských plodin před škodami způsobenými zvěří 2018.

 • Jako první v ČR jsme zahájili ověřovací výrobu optického odrazovače zvěře, který je určený pro správce silnic a myslivecké spolky 2020.

Náš strategický plán je realizace systému ochrany zvěře na našich hlavních železničních tratích-koridorech ve spolupráci s SŽDC.

V čem se lišíme od konkurence:

Nabízíme systém, který představuje komplexní řešení:

 • vývoj, výroba, distribuce, prodej
 • poradenství
 • servis
 • inovativní technologie
 • dodržování zásad ochrany životního prostředí