pl pl

Instalace pachových ohradníků na dálnicích a komunikacích všech tříd

1. Projekt Technologické agentury ČR, který byl realizován na 20ti úsecích shluků dopravních nehod vlivem srážek se zvěří, kde byly instalovány pachové ohradníky o celkové délce 12 km.
Kdy: 2014-2017, kde: po celém území ČR, záměr: vývoj biodegradabilního nosiče BIO10.

2. Instalace pachového ohradníku na úseku D8 SSÚD Řehlovice.
Kdy: 2016-2019, kde: Ústecký kraj, záměr: ochrana řidičů před srážkami s divokými prasaty.

3. Instalace pachového ohradníku v rámci lokalizace nákazy afrického moru prasat ve Zlínském kraji o celkové délce 47,7 km.
Kdy: 2017-2019, kde: Zlínský kraj, záměr: likvidace afrického moru prasat.

4. Dodávka nosičů BIO10 a koncentrátu pachové látky PACHO-LEKR pro instalaci pachových ohradníků v Kraji Vysočina.
Kdy: 2018-2020, kde: Kraj Vysočina, záměr: ověření nosiče BIO10.

5. Realizace pilotního projektu Systému evidence pachových ohradníků v Moravskoslezském kraji na silnicích II. a III. třídy.
Kdy: 2019-2023, kde:Moravskoslezský kraj, záměr: podstatné zvýšení účinnosti pachových ohradníků.

Image

1. Projekt Technologické agentury ČR, který byl realizován na 20ti úsecích shluků dopravních nehod vlivem srážek se zvěří, kde byly instalovány pachové ohradníky o celkové délce 12 km.
Kdy: 2014-2017, kde: po celém území ČR, záměr: vývoj biodegradabilního nosiče BIO10.

2. Instalace pachového ohradníku na úseku D8 SSÚD Řehlovice.
Kdy: 2016-2019, kde: Ústecký kraj, záměr: ochrana řidičů před srážkami s divokými prasaty.

3. Instalace pachového ohradníku v rámci lokalizace nákazy afrického moru prasat ve Zlínském kraji o celkové délce 47,7 km.
Kdy: 2017-2019, kde: Zlínský kraj, záměr: likvidace afrického moru prasat.

4. Dodávka nosičů BIO10 a koncentrátu pachové látky PACHO-LEKR pro instalaci pachových ohradníků v Kraji Vysočina.
Kdy: 2018-2020, kde: Kraj Vysočina, záměr: ověření nosiče BIO10.

5. Realizace pilotního projektu Systému evidence pachových ohradníků v Moravskoslezském kraji na silnicích II. a III. třídy.
Kdy: 2019-2023, kde:Moravskoslezský kraj, záměr: podstatné zvýšení účinnosti pachových ohradníků.

Záchrana srnčat metodou PREVENCE

Image

1. První realizace metody na travním porostu v katastru obce Blatce za přítomnosti ČT při natáčení dokumentu do pořadu „Chcete mě“.
Kdy: 2017, kde: Českolipsko, záměr: uvedení metody záchrany srnčat do praxe.

2. Zkušební test na katastru obce Besednice u Českého Krumlova ve spolupráci s MS Besednice.
Kdy: 2019, kde: Jihočeský kraj, záměr: praktická aplikace záchrany srnčat metodou  PREVENCE.

3. Aplikace metody PREVENCE ve firmě Renofarma Beskyd na celkové ploše 150 ha.
Kdy: 2020, kde: Beskydy, záměr: praktická aplikace záchrany srnčat metodou PREVENCE.

4. Další realizace na travních porostech o výměře 2800 ha.
Kdy: 2020, kde: travní porosty v ČR, záměr: praktická aplikace metody PREVENCE.

Ochrana zemědělských plodin před zvěří

1. Farma Domaslavice – ochrana konzumního hrachu před černou zvěří na polích o celkové výměře 8 ha.
Kdy: 2019-2020, kde: Liberecký kraj, záměr: ochrana plodiny.

2. Další aplikace na ochranu kukuřice, obilí a brambor
Kdy: 2019-2020, kde: Liberecký kraj,  záměr: ochrana plodiny. Ochrana proti okusu vinné révy

Image

1. Farma Domaslavice – ochrana konzumního hrachu před černou zvěří na polích o celkové výměře 8 ha.
Kdy: 2019-2020, kde: Liberecký kraj, záměr: ochrana plodiny.

2. Další aplikace na ochranu kukuřice, obilí a brambor
Kdy: 2019-2020, kde: Liberecký kraj,  záměr: ochrana plodiny. Ochrana proti okusu vinné révy

Ochrana proti okusu a vytloukání lesních dřevin

Image
1. Aplikace koncentrátu pachové látky PACHO-LEKR v lesní školce na Vysočině v katastru Třebíče.
Kdy: 2019, kde: Kraj Vysočina, záměr: ochrana dřevin před okusem a vytloukání.

Ochrana proti okusu vinné révy

 1. Vinařství Esterka Terezín.
  Kdy: 2018-2020, kde: Jihomoravský kraj, záměr: ochrana vinice před okusem vysokou zvěří.
 2. Vinařství ELESKO a.s. Malokarpatská vinařská oblast na Slovensku.
  Kdy: 2019, kde: Slovensko, záměr: ochrana vinice před okusem vysokou zvěří.
Image
 1. Vinařství Esterka Terezín.
  Kdy: 2018-2020, kde: Jihomoravský kraj, záměr: ochrana vinice před okusem vysokou zvěří.
 2. Vinařství ELESKO a.s. Malokarpatská vinařská oblast na Slovensku.
  Kdy: 2019, kde: Slovensko, záměr: ochrana vinice před okusem vysokou zvěří.