pl pl

Jedním z hlavních cílů firmy EKOPLANT, s.r.o. je organizace školení formou přednášek případně seminářů, které se dosud pořádaly na základě požadavků Okresních mysliveckých spolků pro myslivecké spolky, které organizují instalaci pachových ohradníků na silnicích I.,II. a III. třídy.

 

V letošním roce 2021 firma má k dispozici konferenční místnost na Kladně Huťská 1496, v objektu Odborové rady SONP Kladno.

Hlavní témata školení:

  • Správná aplikace koncentrátů pachových látek

  • Biodegradabilní nosič pachové látky BIO10

  • Využití příslušenství pro instalaci pachových ohradníků

  • Nová technologie Systém evidence pachových ohradníků – SEPO

  • Seznámení s metodikou záchrany srnčat

  • Seznámení s metodikou proti okusu a vytloukání dřevin vysokou zvěří

  • Zahájení kampaně za zákaz používání polyuretanové pěny jako nosiče pachové látky

 

 

Image