pl pl

 

Naše dlouholeté zkušenosti a studie nás dovedly k sestavení rovnice Účinnosti odpuzovače zvěře R:
R = složení koncentrátu pachové látky + nosič pachové látky + způsob provedení

 

 
Koncentrát pachové látky
  • obsah lehkých podílů v koncentrátu zaručuje vysoký difúzní koeficient, díky němuž zvěř větří pachovou látku v dostatečné vzdálenosti cca 50 m od pachového ohradníku a zároveň ji to odradí od dalšího postupu např. ke komunikaci,
  • vytlačování koncentrátu probíhá díky stlačenému vzduchu v láhvi a nikoliv hnacímu plynu (izobutan), který porušuje integritu koncentrátu, aplikace pomocí rozprašovače není pro aplikaci koncentrátu vhodná, dochází ke kontaminaci pachem,
  • potřebný objem koncentrátu cca 1 ml je injektován do nosiče,
  • účinnost pachové látky je třeba oživit do 3 měsíců, aby zvěř byla trvale odpuzována.
 
Nosič koncentrátu pachové látky
  • jeho funkce je stejně důležitá jako koncentrátu pachové látky, bez odpovídajícího nosiče je účinnost pachové látky velmi nízká,
  • nejdůležitějším parametrem nosiče pachové látky jsou otevřené póry, kterými koncentrát pachové látky difunduje do prostoru, materiály jako je molitan, buničina nebo svitky dřevité vlny jsou pro aplikaci koncentrátu nevhodné,
  • nosič koncentrátu pachové látky musí být biologicky odbouratelný s trvanlivostí min. 5 let, nesmí podléhat fotooxidaci,