pl pl

Měření pachových látek dynamickou olfaktometrií podle ČSN EN 13725

 

Princip měření:

  • odběr vzorků do nalophanových vaků o objemu 5 l
  • v definovaném poměru mísení vzorku se vzduchem
  • posuzování koncentrace pachové látky v olfaktometrické laboratoři olfaktometrem ECOMA TO8–8.