Systém PACHO-LEK®

Systém PACHO-LEK představuje nové plnění lahví koncentrátem tzv. BOV (bag-on-valve), který má následující výhody:

  • - lahve jsou plněny pouze koncentrátem,

  • - systém BOV umožňuje zvýšit obsah koncentrátu o 25 %,

  • - koncentrát se nemísí s hnací plynem,

  • - koncentrát se injektuje do nosiče tlakovým vzduchem,

  • - nedochází ke kontaminaci oděvu pachovou látkou,

  • - lahev je funkční v jakékoli poloze.

Popis obrázku:

Do aerosolové nádobky je vložen ventilek typu BOV. V následném kroku je do okolí ventilku vehnán hnací plyn (vzduch), provedena kontrola tlaku, poté je do sáčku naplněn produkt, nádobka je zvážena a opatřena vhodným rozprašovačem. Výrobek je připraven k použití.