Firma Ekoplant, s. r. o. je největším výrobcem pachových zradidel v ČR

 v čem se lišíme od konkurence:

1. Jsme česká firma, která dodává ryze domácí produkt.

2. Systém PACHO-LEK představuje komplexní řešení:

 1.     - výroba, distribuce, prodej

 2.     - poradenství,komplexní řešení na míru, servis.

3. Velkou pozornost věnujeme vývoji, na kterém spolupracujeme s předními  výzkumnými pracovišti ČR (Ústav makromolekulární chemie v.v.i., Centrum dopravního výzkumu v.v.i.).

4. Jsme první firmou v ČR, která na silnicích I., II. a III. třídy nainstalovala na 20-ti úsecích shluků dopravních nehod pachové ohradníky o celkové délce 12 km, tyto pachové ohradníky pravidelně servisujeme a provádíme olfaktometrické měření, které dokumentuje vynikající účinnost našich produktů PACHO-LEK .        

5. Jsme zpracovateli projektů:

    1. - Technologické agentury ČR - účastník 1. 7. 2014 - 31. 12. 2017
    1. - Státního fondu dopravní infrastruktury - zpracovatel 2016
    1. - Fondu zábrany škod - zpracovatel 2016.
    1. - Účastníme se veřejných soutěží SSÚD ŘSD na instalaci pachových ohradníků na dálnicích.

  6. Spolupracujeme s Českomoravskou mysliveckou jednotou z.s., jsme příznivci Videoklubu ČMMJ.

  7. Naše činnost se opírá o vědecko-technické poznatky v oblasti aplikace pachových ohradníků.