NA ZÁCHRANU SRNČAT

Použití:

Koncentrát PACHO-LEK® Stopsrnčatům je funkční na principu prevence - to umožňuje biodegradabilní nosič BIO10

Chraňte životní prostředí a ochraňujte život pomocí přípravku na záchranu srnčat a mláďat jelena lesního a daňčí zvěře. Ve vysoké trávě jarních luk jsou schovaná srnčata a při blížím se nebezpečí se přikrčí k zemi. Přes veškerou opatrnost zemědělců při sklizni je každý rok posekáno až 60.000 srnčat.

Aplikace:
- rozmístit nosič na plochu louky v období před vyvedením srnčat do vysoké trávy. NE těsně před sklizní - to je již pozdě, v termínu kolem 10. 5.

- biodegradabilní nosič se injektuje pachovou látkou a rozhodí se na plochu louky cca 40 m od sebe

- nosič BIO10 má porézní strukturu s otevřenými póry s vynikající schopností difúze pachové látky do prostoru

- nosič BIO10 se aktivuje pachovou látkou (koncentrátem) formou injektáže pachové látky do 3 vpichů o hloubce cca 3 cm, které se provedou např. tužkou, do vpichů se vloží aplikátor spreje a provede se injektáž pachové látky po dobu 1 - 2 vteřin

- biodegradabilní nosič je šetrný vůči životnímu prostředí, není toxický pro zvěř i v případě jeho požití

- biodegradabilní nosič BIO10 je velmi trvanlivý, nepodléhá UV záření, dešťová voda nevyplachuje pachovou látku, která je částečně vázána na matrici nosiče.

Princip funkčnosti:

Látka na bázi pachu predátora signalizuje srně nebezpečí před přirozenými nepřáteli a hledá jiné místo pro vyvedení srnčat, i když se nebojí spásat trávu na této louce. Biodegradabilní nosič s obsahem pachové látky působí až do doby senoseče, má jednorázový účinek nemusí se sbírat, neboť je zcela ekologický, jak vůči přírodě, tak i vůči zvěři.

    V této kategorii nejsou žádné výrobky.